Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách loại bỏ dấu tiếng việt trong Excel.

Có 2 cách chuyển đổi từ chữ tiếng việt có dấu sang không dấu theo 2 cách sau:

Cách 1: Đơn giản nhất là sử dụng Unikey.

Cách 2: Sử dụng VBA tự xây dựng hàm chuyển đổi.

Cách 1: Sử dụng Unikey chuyển đổi chữ tiếng việt có dấu sang không dấu

Ví dụ muốn chuyển cột họ tên có dấu thành không dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Kiểm tra dữ liệu nguồn thuộc kiểu bảng mã nào. Ở ví dụ này cột họ tên thuộc font chữ Time New Roman -> thuộc bảng mã Unicode.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 1: Copy toàn bộ dữ liệu muốn chuyển thành không dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 2: Chuột phải vào biểu tượng Unikey góc bên phải phía dưới màn hình -> Chọn Công cụ…[CS + F6] hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F6.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 3: Hộp thoại xuất hiện trong Bảng mã mục Nguồn nhập tên bảng mã nguồn của dữ liệu ở đây là Unicode, bảng mã đích có thể chọn chính bảng mã nguồn hoặc sang bảng mã khác theo yêu cầu của bạn. Di chuyển chuột sang phía bên phải tích chọn vào mục Loại bỏ dấu -> kích chọn Chuyển mã.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 4: Sau khi chọn Chuyển mã hộp thoại thông báo chuyển mã thành công xuất hiện kích chọn OK để kết thúc.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trường hợp nếu phần dữ liệu không hợp lý hộp thoại thông báo xuất hiện kích chọn OK để chọn lại dữ liệu nguồn.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Quay trở lại bảng tính Excel chọn vị trí cần dán dữ liệu nhấn tổ hợp phím Ctrl + V -> kết quả toàn bộ chữ đã được loại bỏ dấu.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trên đây là cách đơn giản để loại bỏ dấu tiếng việt. Tuy nhiên với cách này phiên bản thấp của Unikey không hỗ trợ.

Cách 2: Sử dụng VBA

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở cửa sổ VBA.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 2: Vào thẻ Insert -> Module.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 3: Copy đoạn mã sau vào Module.

Function ConvertToUnSign(ByVal sContent As String) As String

   Dim i As Long

   Dim intCode As Long

   Dim sChar As String

   Dim sConvert As String

   ConvertToUnSign = AscW(sContent)

   For i = 1 To Len(sContent)

    sChar = Mid(sContent, i, 1)

    If sChar <> "" Then

      intCode = AscW(sChar)

    End If

    Select Case intCode

      Case 273

        sConvert = sConvert & "d"

      Case 272

        sConvert = sConvert & "D"

      Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863

        sConvert = sConvert & "a"

      Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862

        sConvert = sConvert & "A"

      Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879

        sConvert = sConvert & "e"

      Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878

        sConvert = sConvert & "E"

      Case 236, 237, 297, 7881, 7883

        sConvert = sConvert & "i"

      Case 204, 205, 296, 7880, 7882

        sConvert = sConvert & "I"

      Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907

        sConvert = sConvert & "o"

      Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906

        sConvert = sConvert & "O"

      Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921

        sConvert = sConvert & "u"

      Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920

        sConvert = sConvert & "U"

      Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929

        sConvert = sConvert & "y"

      Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928

        sConvert = sConvert & "Y"

      Case Else

        sConvert = sConvert & sChar

    End Select

   Next

   ConvertToUnSign = sConvert

 End Function

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 4: Quay trở lại file Excel vào File -> Options.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện chọn mục Trust Center -> Trust Center Settings.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 6: Trong mục Macro Settings, phần Macro Settings chọn Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code caption), phần Developer Macro Settings tích chọn mục Trust access to the VBA project object model.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 7: Như vậy bạn đã xây dựng xong hàm ConvertToUnSign(). Quay trở lại bảng tính, ví dụ muốn chuyển đổi dữ liệu ô D6 sang không dấu nhập công thức sau: =ConvertToUnSign(D6).

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Bước 8: Nhấn Enter -> dữ liệu đã được chuyển sang không dấu: Tuy nhiên xây dựng hàm tốn nhiều thời gian và hiệu quả không cao khi bạn muốn chuyển đổi với lượng dữ liệu lớn.

Hướng dẫn cách loại bỏ dấu tiếng Việt trong Excel

Trên đây là những cách cơ bản giúp bạn loại bỏ dấu tiếng việt trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: ThuThuatPhanMem-Kiến Thức Mẹo Vặt

You may also like...