Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo mục lục tự động. Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thủ thuật trong việc đánh văn bản, đó là cách tạo mục lục cho bảng biểu, hình ảnh trong bài viết.

Ví dụ, tạo mục lục cho bảng và hình ảnh dưới đây

Màu chỉ thị

pKa

Khoảng pH đổi màu

Giá trị pT

Màu của dạng axit

Màu

Metyl da cam

3,7

3,1 ÷ 4,4

4

Đỏ

Vàng

Metyl đỏ

5,1

4,4 ÷ 6,2

5

Đỏ

Vàng

Quỳ

5,0 ÷ 8,0

7

Không màu

Xanh

Phenolphatalein

9,2

8,0 ÷ 10

9

Vàng

Đỏ

Phenol đỏ

7,81

6,8 ÷ 8,4

Đỏ

Đỏ

Metyl vàng

2,9 ÷ 4,0

Đỏ

Vàng

 

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Bước 1: Chọn thẻ Reference, xuất hiện mục Captions Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Đặt trỏ chuột tại nơi cần viết chú thích, đầu đề cho bảng/hình ảnh. Chọn Insert Caption, xuất hiện cửa sổ:

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Bước 2: Chọn New Label để ghi nhãn cho bảng/hình ảnh mà bạn muốn đặt, xuất hiện cửa sổ:

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010ở đây, mình gõ “Bảng”, thì ở nơi đặt trỏ chuột sẽ hiển thị  chữ “Bảng 1”, bạn tiếp tục gõ tên, nội dung cho bảng này.

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Sau đó, bạn có thể tự thay đổi font chữ, màu sắc, kích cỡ bằng cách chọn Home > Font.

Tương tự, cũng thực hiện các bước trên đối với sơ đồ, ta gõ nhãn “Sơ đồ”

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

 

Bước 3: Chọn thẻ References > Insert Table of Figures:

Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Tại phần Caption label, chọn “Sơ đồ” sẽ hiện mục lục của các sơ đồ trong bài viết, chọn “Bảng” sẽ hiện mục lục của các bảng trong bài > OK, ta được mục lục của hình ảnh, bảng biểu. Sau đó, bạn có thể thay đổi font chữ, kích cỡ, màu sắc tại thẻ Home > Font.

 Cách tạo mục lục bảng biểu, hình ảnh trong Word 2007-2010

Chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: Tổng hợp

You may also like...