Maker & Maker 1

(Kienthucmeovat.com) – Hiệp 1: Chiến đấu! Maker vs Marker là một cuộc chiến stop motion giữa người thực và phim hoạt hình diễn ra trên một bảng trắng. Dựa từ Street Fighter Series với các yếu tố của DBZ, Transformers, The Matrix và SSBB không chủ...