Kinh tế vĩ mô: Sơ lược lịch sử Siêu Lạm Phát

Kinh tế vĩ mô: Sơ lược lịch sử Siêu Lạm Phát

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Theo Investopedia – Hãy tưởng tượng bạn đang trong một chuyến đi du lịch. Vào buổi sáng, giá của một lon Coca tại cửa hàng tạp hóa đúng bằng 1 đô. Đến lúc chập tối, vẫn lon nước ngọt đó có giá là 3 đô. Điều này nghe thật phi lý nhỉ?  Trong thực tế, hầu như mọi...