Kỹ thuật chuyền Nhị khúc côn và Một số biện pháp khắc phục lỗi Nunchaku

KỸ THUẬT CHUYỀN NHỊ KHÚC CÔN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM

THƯỜNG MẮC TRONG KHI HỌC KỸ THUẬT CHUYỀN NHỊ KHÚC CÔN

Tài liệu NUNCHAKU này gồm:

1. Mở đầu Nhị khúc côn

2. Nội dung Nhị khúc côn

2.1. Cơ sở lý luận
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.3. Thực trạng
2.4. Những sai lầm thường mắc và nguyên nhân
2.5. Một số biện pháp nhằm sửa chữa những sai lầm

3. Bài học kinh nghiệm Nhị khúc côn

Xem hoặc tải về tài liệu NUNCHAKU:

Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn

Câu Lạc Bộ Côn Nhị Khúc PQS
PQS Nunchaku Freestyle Club

Gợi ý:  Logo - Câu Lạc Bộ Côn Nhị Khúc PQS (PQS Nunchaku Freestyle Club)

"Thông báo lỗi liên kết (die link) hoặc liên hệ hợp tác tại Fanpage Kiến Thức Mẹo Vặt./ Cần trợ giúp kỹ thuật (tất cả chuyên mục) hoặc tài liệu nghiên cứu (chuyên mục Học tập & Tin học) qua FB: Quốc Sơn PQS hoặc qua SĐT: 0962003981. Chúc may mắn!"

Tấn Đỗ

Đỗ Tấn

Xin chào, tôi là tác giả bài viết tại Cộng đồng Website Kiến Thức Mẹo Vặt. Cảm ơn bạn đã ủng hộ tôi!

loading...

Bạn có một ý tưởng? Hãy thử tìm kiếm nó ở đây!