Infographic: Trăng sáng đầu Rằm, khai vận cầu phúc trọn đời

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Dân gian ta có câu: “Rằm tháng giêng ai siêng thì quảy, rằm tháng bảy kẻ quảy người không, rằm tháng mười, mười người mười quảy” để nói lên tập quán cùng sự hệ trọng của từng cái rằm. Hãy làm theo những cách dưới đây trong ngày Rằm để cả năm vận khí dồi dào.

Infographic: Trăng sáng đầu Rằm, khai vận cầu phúc trọn đờiInfographic: Trăng sáng đầu Rằm, khai vận cầu phúc trọn đời

Nguồn Lịch Ngày Tốt

You may also like...