Càng lớn, càng cô đơn…

Càng lớn, càng cô đơn...

(KTMV – Kiến Thức Mẹo Vặt) – Khi lớn lên, khi đã trưởng thành rồi, có nhiều việc phải suy nghĩ hơn, mối quan hệ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tại sao lại thấy mình cô đơn đến lạ. Nhiều khi, mệt mỏi, muốn gục...